Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Umowa z Urzędem Marszałkowskim

Informujemy, że Fundacja Ekon w dniu 26.10.2017 roku podpisała umowę Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nazwa realizacji operacji brzmi: Eko Kampania Społeczna „Ludzie przed Ludźmi chronią przyrodę".

Warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych w Pszczynie

Dzień 21 listopada był szczególny. Tego dnia Fundacja realizowała program warsztatów z: „prawidłowego sortowania odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznym pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych”  w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie.

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl