Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Spalaniu odpadów w domu mówimy NIE!!!

Fundacja Ekon realizuje operację pn. „Eko Kampania Społeczna „Ludzie przed Ludźmi chronią przyrodę” mająca na celu podniesiecie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: odnawialnych źródeł energii, dzikich wysypisk śmieci, odpadów niebezpiecznych, zachowań zmniejszających poziom dwutlenku węgla w powietrzu.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania/poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” / „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r.

Eko Kampania Społeczna „Ludzie przed Ludźmi chronią przyrodę"

Informujemy, że Fundacja Ekon w dniu 26.10.2017 roku podpisała umowę Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Nazwa  realizacji operacji brzmi:  Eko Kampania Społeczna „Ludzie przed Ludźmi chronią przyrodę".

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl