Aktualności

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o naszej dotychczasowej działalności.

Warsztaty w szkole podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze

W Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy w Kobiórze w dniu 5 kwietnia na organizowanych warsztatach spotkaliśmy się z uczniami klas 6 Szkoły Podstawowej oraz uczniami klas 2 Gimnazjalnych. Dzieci chłonęły przekazywaną wiedzę dotyczącą min. odpadów niebezpiecznych, zadawały wiele pytań i podawały przykłady ze swojego otoczenia.

Warsztaty w szkole podstawowej w Gostyni

W dniu 15 marca Fundacja Ekon przeprowadziła warsztaty w Szkole Podstawowej w Gostyni. Edukacja ekologiczna obejmowała uczniów klas 5 Szkoły Podstawowej oraz klas 2 Gimnazjalnych. Dzieci zgłębiały wiedzę dotyczącą: odpadów niebezpiecznych, dzikich wysypisk śmieci, niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii.

Nowe zasady w transporcie odpadów- ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.10.2016 roku określające szczegółowe wymagania dla transportu odpadów w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. W związku z tym faktem przed firmami posiadającymi jakikolwiek kontakt z transportem odpadów zostały postawione nowe obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i są zobowiązane do jego stosowania. Ponieważ nasze prawo jest coraz bardziej skomplikowane w tej dziedzinie dlatego Amber Eco Sp. z o.o. chciałoby zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu które rozwieje wszelkie wątpliwości z zakresu transportu odpadów oraz ich  międzynarodowego przemieszczania.

Organizator

AMBER ECO Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

tel.: +48 606 932 460

email: ambereco@ambereco.pl
biuro@kampania-ekon.pl

Współorganizator

Fundacja Ekon
ul. Kobiórska 71c
43-210 Kobiór

tel.:+48 508 032 748

email: biuro@fundacja-ekon.pl